Kafa içi basıncının düşürülmesi adına, beyin omurilik sıvısının (BOS), ventriküler boşluktan vücut dışına, kapalı bir sistemle drenajını sağlayan medikal malzemedir.