DUALSWITCH VALF hastanın ventriküler basıncını (IVP), ayakta ya da yatar pozisyonda olmasından bağımsız olarak fizyolojik limitler dahilinde tutar. Bir çok vakada ventriküllerin boyutları değişmeden mükemmmel sonuçlara ulaşılmıştır. Hastanın; pozisyonuna, günlük BOS üretim miktarlarına, BOS viskozitesine, subkütan basıncına bakılmaksızın IVP kontrolü güvenilir bir şekilde sağlanır.

İşlev:

DUALSWITCH VALF içinde biri yatay diğeri dikey pozisyon için düşünülmüş iki farklı kanal bulunmaktadır. Bu kanallar vasıtası ile IVP hastanın yatışına ya da ayakta duruşuna bakılmaksızın fizyolojik limitler dahilinde kontrol altında tutulur. Buna ilaveten istenmeyen ve hasta için tehlikeli olabilecek aşırı drenaj (over drainage) olasılığı da azaltılır. Yüksek basınç kanalı hastanın ayağa kalkması ile birlikte düşük basınç kanalını kapatan ağır tantalum top sayesinde aktif hale geçer. Yüksek basınç kanali aktif iken ancak hastanın IVP’si üst limit değere ulaştığında valf açılır ve artan basınç düşürülür.

Yatay pozisyon (yatış anında):BOS üretimi ve emilimi arasındaki denge bozulmadığı ve IVP fizyolojik limitler içerisinde kaldığı takdirde valf kapalı konumdadır. IVP’nin artması sonucu fizyolojik BOS akış döngüsü bozulduğu anda düşük basınç kanalı açılır, tantalum top düşük basınç kanalını kapatmaz ve valf üzerinden BOS drenajı başlar ve IVP’de daha fazla artış engellenmiş olur.

Dikey posizyon (ayakta iken):Hasta ayağa kalktığında oluşan ilave hidrostatik diferansiyel basınç nedeni ile BOS drenajının artması beklenir ancak tantalum topun akış yuvasını kapatması drenajı keser. BOS sirkülasyonunun kesilmesi IVP’nin artmasına neden olur. Bu artış üst limit değerine geldiğinde valfin yüksek basınç kanalı açılır ve drenaj tekrar başlar. Bu sayede IVP’deki kritik bir artış ya da tehlikeli olabilecek aşırı drenaj gibi istenilmeyen durumların önüne geçilir.