Kafa içi basıncının düşürülmesi adına, beyin omurilik sıvısının (BOS), lomber- spinal kanaldan vücut dışına, kapalı bir sistemle drenajını sağlayan medikal malzemedir.