Hastanızın taş oluşum riskini UROLIZER® ile ölçün

UROLIZER, BONN-Risk Endeksi aracılığıyla hastada üriner kalsiyumoksalat taşları oluşum riskini değerlendiren güvenilir bir analiz cihazıdır. Cihaz, kesin ve hızlı yoldan sonuç almayı sağlar ve kullanımı kolaydır.

BONN Risk endeksi 

BONN-Risk Endeksi (BRE) idrardaki kalsiyumoksalatın kristalleşme riskini değerlendirmek için kullanılan standardize edilmiş in-vitro testinin hesaplanmış sonuçlarıdır.

BRE = [Ca2+] / (Ox2-) = serbest iyonlaşmış kalsiyum [mmol/l] / kristalleşme sırasında amonyumoksalat miktarı [mmol/200ml idrar]

Uygulama dışında kalan tüm üriner unsurlar risk değerlendirmesi içindedir.

Mevcut CaOx-taş oluşum riski sadece iki parametreyle tam olarak değerlendirilebilir.

UROLIZER Katalog(PDF)

UROLIZER işlevleri:

*Taşlı hastaların temel riskini tanımlama

*Metafilaksisin başarısını görüntüleme

*Hastanın metafilaksise uygunluğunu destekleme

*Risk taşıyan hastaları belirleme (profilaksis)

Kesin: Mevcut kristalleşme riski tanımlanır

Hızlı: Sonuçlar sadece 10 dakikada hazır

Kullanımı kolay: Tabii olarak idrar kullanılabilir.

Fazladan bir süreç ya da uygulama gerektirmez