Silverline Antimikrobiyal EVD kateterleri

Silverline kataterlerine %2 lik nano boyutlu ( mm’nin milyonda biri) gümüş parçacıkları ve çözünmeyen gümüş tuzları emdirilmiştir. Gümüş tuzları kuvvetli bir antiseptiktir ve geniş bir spektrumda etkilidir. Çok küçük boyutlu partiküller sayesinde toplam olarak çok geniş bir yüzey elde edilir. Kataterin yerleştirilmesinden hemen sonra gümüş tuzları antiseptik konsantrasyon içine kataterin yüzeyinden salınmaya başlar. Gümüş tuzlarından iyon salınımı yavaşladığında gümüş partiküllerinden iyon salınımı başlar ve uzun süre boyunca devam eder. Kısa sürede ve uzun sürede gerçekleşen bu iyon salınım kombinasyonu optimum uygulamaya zamanına olanak sağlar. Gümüş, hücre duvarının geçirgen zarlı enerji metebolizmasında aktif olan SH gruplu enzim sistemlerini inaktif hale getirir. Yani gümüş iyonları bakterinin nefes alma zincirini bloklar.

Antimikrobiyal radyo-opak poliüretandan mamul Silverline ventriküler katater beynin ventriküllerinden birinin içine yerleştirilir. Üzerinde derinliği belirtir işaretleme yapılmıştır. Luer-Lock konnektör ile harici ventriküler drenaj kitine bağlantı yapılır. Sütür parçası kateteri kafa derisine sabitlemeye yarar. Trokar katater için tünel açmada kullanılır. Stylet kataterin ventrikül içine yerleştirilmesine yardımcı olur.

1. Model No: EVD 30.010.02 (8F)

   Dış Çap: 2.7 mm , İç Çap: 1.6 mm, Boy: 270 mm

2. Model No: EVD 30.030.02 (10F)

Dış Çap: 3.3mm, İç Çap: 1.9 mm, Boy: 270 mm

Eksternal ventriküler drenajın ciddi komplikasyonlarından birisi enfeksiyonlardır. En iyi cerrahi teknikler ve son derece aseptik aletler kullanılsa bile enfeksiyonlar tamamen önlenemez. Antibiyotik emdirilmiş kateterler enfeksiyon olasılığını düşürmenin bir yoludur. Silverline kateterlerinde kullanılan gümüş parçacıkları ve tuzları yarattikları antiseptik etki ile birlikte antibiyotik terapinin de uygulanılmasını engellemez.

Yapılan testlerde Silverline kateterlerinin aşağıdaki bakteri gruplarına güçlü etkisi olduğu saptanmıştır:

- Staph. aureus,

- Staph. epidermidis,

- Methicillin resistant Staphylococcus,

- E. coli,

- Pseudomonas aeruginosa,

- Candida albicans, and

- Candida glabrata

Silverline kateterlerinin tüm hastane bakterilerine karşı geniş bir spektrum ile etkili olduğu görülmektedir. Bu yüzden ventriküler kateter enfeksiyonları ile mücadele için Silverline iyi bir çözüm alternatifidir.