Herhangi bir cerrahi operasyonda, hastanın cerrahi olarak bulunması gereken posizyonun sabitlenmesi ve girişimin kolaylaştırılması adına kullanılan yardımcı malzemedir.