Ventriküloperitonel şant uygulamalarında peritonel kateterin cilt altından batına geçişini tünel oluşturarak sağlayan kılavuzdur. Erişkin ve pediatrik boyları mevcuttur. Çok kullanımlıktır. Otoklav ile sterilizasyona uygundur.